• Janka Veselinovića 19, 22240 Šid
 • tel: 022 2710-320
 • email: sidexpres@ptt.rs

Obaveštenje za praznike

Red vožnje 1. Maja

 • Šid - Novi sad - polazak u 18:00
 • Novi sad - Šid - polazak u 20:30
 • Beograd - Osjek - polazak u 10:00
 • Osjek - Beograd - polazak u 17:00
 • Osjek - Beograd - polazak u 10:00
 • Beograd - Osjek - polazak u 18:00

Red vožnje 2. Maja - subotnji red vožnje

 • Šid - Novi sad - polazak u 05:35, 7:30, 12:40 i 18:00
 • Novi sad - Šid - polazak u 09:54, 15:00, 16:45 i 20:30

 • Šid
 • Novi Sad
 • Sremska Mitrovica
 • Ruma (centar)
 • Beograd
 • Osijek
 • Vukovar
 • Irig
 • Sremska Kamenica
 • Šabac
 • Gibarac
 • Bačinci
 • Kukujevci
 • Kuzmin
 • Martinci
 • Laćarak
 • Erdevik
 • Bingula
 • Ljuba
 • Adaševci
 • Morović
 • Višnjićevo
 • Jamena
 • Vašica
 • Ilinci
 • Batrovci
 • Berkasovo
 • Privina Glava
 • Bikić Do
 • Sot
 • Molovin

 • Novi Sad
 • Sremska Mitrovica
 • Beograd
 • Osijek
 • Vukovar
 • Ruma
 • Irig
 • Sremska Kamenica
 • Gibarac
 • Bačinci
 • Kukujevci
 • Erdevik
 • Bingula
 • Adaševci
 • Morović
 • Višnjićevo
 • Jamena
 • Vašica
 • Ilinci
 • Batrovci
 • Berkasovo
 • Privina Glava
 • Bikić Do
 • Sot
 • Molovin
 • Šid
 • Novi Sad
 • Ruma
 • Irig
 • SremskaKamenica
 • Adaševci
 • Morović
 • Višnjićevo
 • Šid
 • Novi Sad
 • Sremska Mitrovica
 • Irig
 • Sremska Kamenica
 • Šabac
 • Šid
 • Novi Sad
 • Sremska Mitrovica
 • Ruma
 • Sremska Kamenica
 • Šabac
 • Šid
 • Novi Sad
 • Sremska Mitrovica
 • Ruma
 • Irig
 • Šabac
 • Šid
 • Sremska Mitrovica
 • Ruma
 • Irig
 • Šabac
 • Novi Sad
 • Ruma
 • Irig
 • Sremska Kamenica
 • Šid
 • Vukovar
 • Osijek
 • Šid
 • Beograd
 • Šid
 • Beograd
 • Vukovar
 • Šid
 • Novi Sad
 • Sremska Mitrovica
 • Ruma
 • Irig
 • Sremska Kamenica
 • Erdevik
 • Bingula
 • Šid
 • Novi Sad
 • Sremska Mitrovica
 • Ruma
 • Irig
 • Sremska Kamenica
 • Erdevik
 • Bingula
 • Šid
 • Novi Sad
 • Sremska Mitrovica
 • Ruma
 • Irig
 • Sremska Kamenica
 • Erdevik
 • Bingula
 • Šid
 • Novi Sad
 • Sremska Mitrovica
 • Ruma
 • Irig
 • Sremska Kamenica
 • Šid
 • Novi Sad
 • Sremska Mitrovica
 • Ruma
 • Irig
 • Sremska Kamenica
 • Šid
 • Novi Sad
 • Sremska Mitrovica
 • Ruma
 • Irig
 • Sremska Kamenica
 • Šid
 • Sremska Mitrovica
 • Šid
 • Sremska Mitrovica
 • Šid
 • Sremska Mitrovica
 • Šid
 • Šid
 • Bingula
 • Ljuba
 • Šid
 • Erdevik
 • Šid
 • Erdevik
 • Šid
 • Šid
 • Šid
 • Šid
 • Šid
 • Šid
 • Šid
 • Šid

Popusti

 • 1Đački popust za škole u Šidu 30%
 • 2Đački popust za škole u Sremska Mitrovici 40-50%
 • 3Studentski popust - jednosmerna karta 20%
 • 4Studentski popust - povratna karta30%
 • 5Povratna karta 20%
 • 6Radnička karta 30%

© Šidexpres Šid 2018. Sva prava zadržana.